مقاله مقایسه تطبیقی روش های تثبیت بستر خاک های روانگر به کمک جت گروتینگ، شمع در جا و میکروپایل

مانشت ملکی واثق – دکتری مهندسی عمران

 

سعید کیا – دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

چکیده مقاله:

با توجه به شرایط اقلیمی ایران و پارامترهای نظیر زلزله اکثر پروژه های بزرگ زیرساخت در کشور با موضوع تثبیت بستر به کمک روش های سنتی و نوین درگیر هستند. در این پژوهش با مقایسه تطبیقی سه روش متداول جت گروتینگ، میکروپال و ستون درجا شمع بتنی به بررسی ویژگی های یک بر اساس دو قید روانگرایی خاک و کنترل نشست می پردازیم و در انتها آنالیز قیمت براساس پارامترهای اجرایی و توانمندی پیمانکاران کشور با درنظر گرفتن ماشین آلات مرتبط بهترین گزینه از روش های مذکور بیان می گردد. در تحلیل و مدل سازی انجام شده از روش های تحلیلی، نرم افزارهای Plaxis و نرم افزار Settle ۳D استفاده شده است.

مقاله بررسی مشکلات مالی در پروژه های طرح و ساخت و ارایه راه کار های عملیاتی

 

چکیده مقاله:

روش دو عاملی طرح و ساخت یکی از روش های پذیرفته شده در پروژه های اجرایی می باشد. در این روش به علت شفافیت قرارداد، اختلاف بین پیمانکار و کارفرما به حداقل رسیده و باعث نزدیک شدن آن ها به یکدیگر می شود که این امر باعث افزایش سرعت اجرای پروژه می گردد. در روش طرح و ساخت با توجه به اینکه بخش های مهندسی، تدارک و اجرا همزمان صورت می گیرد، سبب کاهش زمان اجرای پروژه می شود. بحث نحوه تامین منابع مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های طرح و ساخت با توجه به اینکه مبلغ نهایی و زمان انجام کار به صورت شفاف و تضمین شده در قراردادها ذکر می گردد لذا باعث استقبال پیمانکاران و کارفرمایان؛ جهت اجرای پروژه های عمرانی قرار گرفته است. با توجه به شرایط خاص و بحران های مالی حال حاضر کشور، تامین سرمایه مورد نیاز جهت اجرای پروژه های کلان به راحتی فراهم نمی شود. از طرفی، بدون تامین منابع مالی مناسب در روش طرح و ساخت نمی توان به نتیجه مطلوب رسید. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای، ابتدا روش های تامین مالی در پروژه های طرح و ساخت بررسی می گردد و در ادامه به چالش های فراروی آن نیز پرداخته شده است.

مقاله ارزیابی ریسک قرارداد های اجرای تونل با دستگاه TBM توسط آنالیز درخت خطا

 


 

چکیده مقاله:

اولین هدف در ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان کاهش احتمال حادثه و حفظ انسانها و پیشگیری از خسارات اقتصادی و ضایعات محیطی است وخسارات جانی عموما شامل مرگ جراحات بیماری و ناتوانی بوده و خسارات اقتصادی شامل توقف در ارائه خدمات یا تولید پایین آمدن کیفیت محصول از بین رفتن تجهیزات تولید و هزینه های حقوقی و قانونی و همچنین صدمات زیست محیطی شامل آلودگی آب و هوا و خاک است احداث تونل در پروژه های شهری به دلیل وجود حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده دارای ریسک های قراردادی زیادی می باشد در این مقاله ریسک ها قراردای و علل ریشه ای آن ها در پروژه های احداث تونل بدقت شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته اند برای کارآمد تر شدن ارزیابی کمی ریسک از درخت خطا جهت شناسایی علل ریشه ای وقوع ریسک ها و نمایش آن ها استفاده شده است با استفاده از این تکنیک ساختار و علت وقوع هر ریسک شناسایی می گردد و به این شیوه می توان اقدامات لازم را جهت کنترل و جلوگیری از وقوع آن انجام داده و ریسک را به طرفی که بیشترین توانایی را در کنترل آن دارد واگذار نمود

مقاله مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت – عمومی – خصوصی PPP

 


 

چکیده مقاله:

از گذشته تا به امروز بنا به دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمان های دولتی و عمومی بوده است. اما امروزه، واضح است که بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات زیربنایی و زیرساخت ها بپردازد، چرا که بسیاری از تخصص ها نزد بخش خصوصی قوی تر است و بخش خصوصی معمولا توانایی بالاتری در مدیریت منابع و زمان در پروژه ها دارد. یکی از اساسی ترین معضلات پیش روی کشورهای در حال توسعه ، کمبود شدید منابع مالی برای تامین و گسترش پروژه های زیرساختی خود می باشد . تمایل این کشورها به جذب سرمایه های داخلی و خارجی ، منجر به تغییرات وسیعی در گستره نظام قراردادی و حقوقی پروژه های عمرانی گردید ،که یکی از اثرات آن به وجود آمدن قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی PPP می باشد . اگر چه فرای تمام منافع و مزایایی که این گونه قراردادها به خصوص در اعمال تفکر مدیریت بهینه خصوصی و نیز انتقال بخش زیادی از مسئولیت ها و ریسک های پروژه که نهایتا منجر به برداشتن بار بزرگی از دوش بخش عمومی می گردد ، همچنان ناشناخته ماندن و گاها نادیده انگاشتن برخی فرآیندهای مدیریتی، منجر به عدم حصول و برآورده نشدن تمام پتانسیل های بالقوه و تعریف شده این قراردادها شده است . نوظهور بودن این روش ، تطویل مدت این نوع قراردادها ، شرایط متفاوت حاکم بر این قبیل پروژه ها و همچنین تفاوت ساختار حقوقی و اقتصادی هر کشور منجر به آن شده که متخصصان در شناسایی تحلیل و مدیریت ریسک های این گونه پروژه ها اختلاف نظر فراوان داشته باشند . این مقاله در پی آن است که با مطالعه و ارائه تجربیات ثبت شده در سایر پروژه ها ، ساختار ریسک های معرفی شده و معیار های موفقیت هر یک را بیان نماید و سپس به دنبال ایجاد همسویی در نظرات اتخاذ شده از متخصصین داخلی ، به شناسایی و معرفی ریسک های حاکم بر شرایط کنونی کشور بپردازد و نهایتا ساختاری بومی برای مدیریت ریسک های پروژه های مشارکت عمومی- PPP خصوصی در کشور ارائه نماید.

مقاله بررسی روسازی به کمک اساس و زیر اساس بتنی فوق توانمندبا الیاف فولادی در روسازی آسفالتی راه های ایران

 

 

چکیده مقاله:

تاثیر دوام بالا در چرخه حیات راه جاده های کشور با توجه به شرایط اقلیمی منطقه می تواند باعث گردد تا کارفرمایان و دولت از فن آوری های نوین جهت بهبود عملکرد روسازی ها استفاده نماید. یکی از مهم ترین پیشرفت ها در تکنولوژی بتن آسفالتی، در پایان قرن20، توسعه استفاده از فایبر در بتن غلتکی است، نسل جدید این نوع بتن غلتکی ها بنام بتن غلتکی فوق توانمند با الیاف فولادی که به اختصار(UHPFRC) شناخته می شوند، نامگذاری شده که نسبت به بتن غلتکی های معمولی(NSC) بتن غلتکی فوق توانمند(UHPC) و بتن غلتکی های الیافی (FRC) بهبود قابل توجهی در کارایی و دوام داشته و کاربردهای بسیار مفیدی در صنعت راهسازی کشور دارد. با توجه به نتایج حاصل شده در پروژه احداث مرکز ملی آزمون جاده ای خودرو با همکاری مشاورObermeyer می توان از این نوع روسازی ویژه در راه های کشور که نیاز به حداکثر عملکرد و حداقل تغمیرات در زمان نگهداری می باشد استفاده نمود.

مقاله استفاده از سیستم خبره FUZZY در مدیریت پسماند جامد شهر تهران مبتنی برتوسعه پایدار

 

 

چکیده مقاله:

امروزه دردنیا بحث مدیریت پسماند بعنوان یک سرمایه گذاری تلقی میشود و دراین راستا برای آن شخصیت حقوقی مستقل قائل هستند تا فعالیت های آن تحت سایر فعالیت های شهری قرارنگیرد به دلیل عدم اعمال سیستم مدیریت پسماندجامدشهر تهران دامنه نارسایی ها به تدریج گسترش یافته و منجر به زوال و افزیاش اسیب پذیری شهرها میگردیده است دراین مقاله سیستم خبره برای ارزیابی مدیریت پسماند جامد شهر تهران ارایه شده است سیستم خبره برنامه کامپیوتری هوشمندی است که دانش وروشهای استنباط و استنتاج را بکارمیگیرد تا مسائلی را حل نماید این سیستم شامل مفسرروش استنباط دانش محور و پیاگاه داده می باشد مدیریت پسماند جامدشهر تهران به علت شرایط محیطی و شهری نارسایی های سطحی و نارسایی های مدیریتی مورد ارزیابی قرارگرفته است چندین مورد مطالعه ومردی و مقایسه بین نتایج بازرسی فنی و سیستم خبره جهت کسب قابلیت اطمینان و صحت نتایج سیستم انجام شدها ست نتایج سیستم شامل شناسنامه شهری استنتاج سیستم خبره بهمراه نارسایی هاوعلل آنها شاخص وضعیت توصیف وضعیت راهکارپیشنهادی جهت تعمیرونمودارعمرمفید مدیریت شهری م یباشددراین مقاله به بررسی مدل فازی مبتنی برسیستم خبره ناشی ازمیزان تولید و بازمصرف پسماند خشک به عنوان متغیرهای طراحی و میزان شدت تاثیر این پسماندها برمحیط زیست و توسعه پایدارمورد بررسی و مدلسازی قرارگیرد

مقاله آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی ریسک قراردادهای با این رویکرد

 

 

چکیده مقاله:

راBOT می توان یک روش مطمئن جذب سرمایه خصوصی دانست که کنترل استراتژیک دولت را برتأسیسات حفظ خواهد داشت. در زمان تحریم های بین المللی و رشد اقتصادی ، تامین مالی پروژه ها ومدیریت کارآمدی که بتواند سرمایه گذاران بین المللی را برای اجرای پروژه ها وارد کشور نماید فاکتور تعیین کننده ای می باشد. این اعتبار مورد نیاز و نیاز شدید به تاسیسات زیر بنایی توسعه نیز دولتها را نیازمند جذببخش خصوصی در پروژه های زیربنایی کشورها کرده است. علاوه بر این کارفرمایان نیز در سطوح مختلف تلاش می کنند که هزینه ها را محدود کنند ، بدون اینکه خدمات را کاهش دهند.یکی از راه حل های مناسباین مشکلات استفاده از قراردادهای نوین مهندسی روش ساخت ، بهره برداری و انتقال می باشد که در این سال ها بعنوان یکی از جذاب ترین شیوه های خصوصی سازی معرفی شده است و بار قابل ملاحظه مالی ، کاری و ریسک پروژه را به بخش خصوصی انتقال داده و موجب کاهش مشکلات ناشی از تحریم ها و بدهی کشورهای در حال توسعه نیز می گردد.

مقالات مهندسین مشاور اروند در کنفرانس های داخلی

متدولوژی صنعت مجاری برپایه کسب و کار الکترونیک در زیرفضای VRM
سال 1387
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
کاربرد الگوریتم اجتماع مورچگان در بهینه سازی مخازن بتنی نگهدارنده سیالات توسط غلاف تقویتی منشوری
سال 1390
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات دربهینه سازی مخازن بتنی نگهدارنده سیالات توسط غلاف تقویتی پیرامونی
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
بهینه سازی تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر به کمک الگوریتم اجتماع ذرات
سال 1391
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM
سال 1391
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm
سال 1392
ارائه شده در هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
مقایسه رفتاربتن فوق توانمندباالیاف فولادی UHPFRC با NSC و HPC
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
بررسی شرایط و الزامات روسازی راه های کشور به کمک بتن غلتکی یا بتن غلطکی ترکیبی در کشور بر اساس شرایط اقلیمی و اقتصاد طرح
سال 1392
ارائه شده در همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
مقایسه هزینه وزمان ساخت سازه های خاکی فلزی بادیگرروشهای ساخت پل با نگاهی به تقاطع بزرگراه های باقری ـ بابایی
سال 1392
ارائه شده در همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
کاربرد شبکه هوش مصنوعی در مدیریت پروژه عمرانی
سال 1392
ارائه شده در همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
روشهای ساخت و نصب قطعات پیش ساخته پیش تنیده پل و اثر آن در افزایش راندمان و کاهش هزینه ها با نگاهی به روش ساخت سرستون های پروژه صدر
سال 1392
ارائه شده در همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
جایگزین های آزبست برای ساخت و ساز پایدار
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
استفاده از سیستم خبره FUZZY در مدیریت پسماند جامد شهر تهران مبتنی برتوسعه پایدار
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
استفاده از سیستم مدیریت ارزش حاصله در مدیریت پل بزرگ کارون 4بزرگترین پل کشور
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
انتخاب و استفاده بهینه ماشین آلات
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی ریسک قراردادهای با این رویکرد
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
بررسی چالش های فرا روی تأمین منابع مالی در پروژه های طرح و ساخت وارائه راه کار های عملیاتی
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
بررسی لزوم توانمندیهای تجهیزاتی شرکتهای پیمانکاری
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
بررسی نقش فرایند تدارکات در تأخیرات پروژههای EPC مبتنی بر موردکاوی تأخیرات پروژههای 35 ماهه ساخت پالایشگاه در پارس جنوبی
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
بررسی اثرات چرخه حیات زیست محیطی و اقتصادی پل ها با بکارگیری بتن های UHPFRC
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
بررسی تاخیرات در فاز اجرای چرخه حیات پروژه های عمرانی
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
شناخت ، بررسی و پیشگیری ادعاها و اختلافات قراردادی
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
مدیریت ریسک در روش های تأمین منابع مالی سبد پروژه های عمرانی دو عاملی
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
بررسی ساخت نیروگاه هلیواستاتی در شهر بوشهر در تقابل با نیروگاه اتمی بوشهر
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعمیر سازه های فولادی با وصله های FRP
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
بررسی پروژه های زیربنایی با معیارهای توسعه پایداربنادر تفریحی و مسافری کوچک
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
بررسی جایگاه مهندسی ارزش و اهمیت اجرای آن در پروژه های عمرانی
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
بررسی مدل تسلیح درتقویت سازه های احداث شده با مصالح بنایی
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
Durability Based Optimization of Gravity Strcuture Dams by ABC Optimization Algorithm
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
ارزیابی هزینه چرخه عمرماشین آلات پل بتنی بابتن UHPFRC و بتن متداول
سال 1393
ارائه شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
IMPACT OF LIFE CYCLE ASSESSMENT IN CONSTRUCTION COST AND ENVIRONMENTAL IMPACTS
سال 1393
ارائه شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
کاربرد شبکه عصبی در مدیریت اطلاعات سیستم MISپروژه های زیرساخت عمرانی
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Environmental Management and Estimating Construction Waste Generation Index in Building Construction Projects; Case Study Tehran
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
کاربرد بتن های هوشمند توانمند در المان های سازه های بتنی با دیدگاه اثرات اقتصادی وچرخه حیات پروژه
سال 1394
ارائه شده در دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
پایش دوام در بتن های الیافی هوشمند پرتوان در المان ها سازه های بتنی شهری مطالعه موردی بنا های شهر تهران
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
بررسی مشخصات مهندسی و مدیریت ساخت اجرای سازه های سبک فولادی LSF و نقش آن در بهبود شاخص های ساخت
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
بهینه سازی مخازن بتنی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
ارزیابی ریسک قرارداد های اجرای تونل با دستگاه TBM توسط آنالیز درخت خطا
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
تحلیل و بررسی منحنی تغییر مکان نیرو در سازه های دال و دیوار
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
تحلیل و محاسبه نسبت شکل پذیری و ضریب رفتار در سازه های دال و دیوار
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت – عمومی – خصوصی PPP
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
بررسی سختی قاب های تونلی در سازه های بلند مرتبه توسط منحنی تغییر مکان نیرو به کمک روش تحلیل دینامیکی
سال 1395
ارائه شده در همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک
بررسی روسازی به کمک اساس و زیر اساس بتنی فوق توانمندبا الیاف فولادی در روسازی آسفالتی راه های ایران
سال 1395
ارائه شده در همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک
کاربرد بتن غلتکی فوق توانمند با الیاف فولادی در چرخه حیات راه با دوام بالادر جاده عملکردی در صنعت آزمون های جاده ای خودرو
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
تحلیل و بررسی شاخص پایداری و مودهای نوسانی غالب در سازههای دال و دیوار
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
روش های مهار دیوارهای میانقابی به منظور کاهش اثرات مخرب سازه ای آنها
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
تحلیل و بررسی تاثیر مودهای ارتعاشی بر رفتار دینامیکی المان های پوسته ای مخازن مدفون
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
بررسی تاثیر تغییر ابعاد مخازن بتنی مدفون بر بهینه سازی مصالح و اندرکنش المان های پوسته ای
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
بررسی طبقه نرم در قاب های بتن مسلح دارای میانقاب های مصالح بنایی
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
بررسی رفتار لرزه ای میراگر ترکیبی slit,tadas در اتصال تیر به ستون و بدست آوردن بهترین حالت در تغییرات c,b
سال 1395
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
بررسی رفتار لرزه ای میراگر ترکیبیslit و tadasدر اتصال تیر به ستون و بدست آوردن بهترین حالت در تغییرات c و b
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
بررسی رفتار لرزه ای میراگر ترکیبی slit و tadas در اتصال تیر به ستون و بدست آوردن بهترین حالت در تغییر t
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
بررسی مدل های تقاضای لرزه ای حداکثر تغییر مکانی نسبی بین دیافراگم طبقات قابهای خمشی بتن مسلح دارای تیرهای عریض به کمک بهینه سازی شکلی
سال 1396
ارائه شده در اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
بررسی مشکلات مالی در پروژه های طرح و ساخت و ارایه راه کار های عملیاتی
سال 1396
ارائه شده در سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
بهینه سازی پارامتر های هندسی تیر های عریض قاب های خمشی بتن مسلح ناشی از تیوری منحنی های شکست
سال 1396
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
اثر عوامل هندسی موثر بر منحنی های بار افزون قاب های خمشی بتن مسلح دارای تیرهای عریض
سال 1396
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
کاربرد بتن های هوشمند توانمند در المان های سازه های بتنی با دیدگاه اثرات اقتصادی و چرخه حیات پروژه
سال 1396
ارائه شده در کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
مقایسه تطبیقی روش های تثبیت بستر خاک های روانگر به کمک جت گروتینگ، شمع در جا و میکروپایل
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

 

مقالات مهندسین مشاور اروند در ژورنال های داخلی

بهینه سازی مخازن بتنی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری
سال 1394
ارائه شده در نشریه مهندسی سازه و ساخت

 

مقالات مهندسین مشاور اروند بین المللی

“Reliability-Based Life Cycle Assessment of the Concrete Slab in Bridges”, Walter de Gruyter GmbH, (2020), Vol 16, No 1: 170-183
“Optimization of the Infrastructure of Reinforced Concrete Reservoirs by a Particle Swarm Algorithm”, Walter de Gruyter GmbH, (2015), Vol 23, No 1: 14-22
Saeed, K. and M.R. Ghasemi, 2012. Durability-based optimization of reinforced concrete reservoirs using artificial bee colony algorithm. Global J. Res. Eng., 12: 9-18.
Saeed, K. and M.R. Ghasemi, 2012. Modeling and shape optimization of reinforced concrete reservoirs using particle swarm algorithm. Int. J. Civil Struct. Eng., 2: 1107-1121.
Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran, S Kia, S Etehadi, MH Sebt, V Shahhosseini – Turkish Journal of Engineering and Technology. Vol, 2016
Optimization of Reinforced Concrete Reservoir with Circumferential Stiffeners Strips by Particle Swarm Algorithm, GR Havaei, S Kia – Journal of Structural and Construction Engineering, 2015
Kia, Saeed and Etehadi, Sina and Sebti, Mohammad Hasan and Shahhosseini, Vahid,1395,Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran,3National Conference on Development of Civil Engineering, Architecture, Electricity and Mechanical in Iran,Gorgan,https://civilica.com/doc/527862
Noori, Seyed Mohammad Amin and Banki, Mohammad Taghi and Kia, Saeed,1393,IMPACT OF LIFE CYCLE ASSESSMENT IN CONSTRUCTION COST AND ENVIRONMENTAL IMPACTS,8th National Congress On Civil Engineering,Babol,https://civilica.com/doc/296427
Hosseinzadeh, Mohsen and Sebt, Mohammad Hassan and Shahhosseini, Vahid and Kia, Saeed,1393,Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Environmental Management and Estimating Construction Waste Generation Index in Building Construction Projects; Case Study Tehran,1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mecha
KIA, Saeed and Ghasemi, Mohammad Reza,1392,Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm,7th National Congress on Civil Engineering,Zahedan,https://civilica.com/doc/217463
KIA, Saeed and Shahhosseini, Vahid,1392,Durability Based Optimization of Gravity Strcuture Dams by ABC Optimization Algorithm,international conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development,Tabriz,https://civilica.com/doc/274763
Ghasemi, Mohammad Reza and KIA, Saeed,1391,CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM,4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting,Tabriz,https://civilica.com/doc/206944