مهندسین مشاور اروند رهاب

مهندسین مشاور اروند رهاب در تاریخ 1393/12/27 به منظور ارائه خدمات مهندسی و ارتقا و بهبود کیفیت پروژه های عمرانی در کشور تاسیس گردید.

این شرکت مفتخر است با ارائه خدماتی منطبق بر دانش روز دنیا همچون مطالعات مقدماتی و سرمایه‌گذاری، مطالعات تأثیرات اجتماعی و زیست محیط، برآورد بودجه اولیه و نهایی، مطالعات مدیریت دارایی و برآورد هزینه پروژه، تهیه طرح‌های اولیه و نهایی برای فعالیت‌های مهندسی، نظارت و بازرسی از کار ساخت و ساز، از جمله مدیریت پروژه در محل، کمک و مشاوره فنی، تهیه گزارش‌های لازم از پیشرفت پروژه در پیشرفت و بهبود هرچه بیشتر پروژه های عمرانی کشور ایفای نقش بسزایی داشته باشد.

تخصص های مهندسین مشاور اروند رهاب

مطالعات و طراحی

پروژه های طراحی شامل مراحل مختلفی می باشند. این مراحل شامل مجموعه ای از فرآیندهای مهندسی و علمی است، که نهایتا منجر به تولید مجموعه ای از مدارک و نقشه ها شده که بر اساس آنها هر پروژه اجرا می گردد. این مشاور با تکیه بر توان بالای فنی مهندسی که بر پایه ی سال ها تجربه و همچنین دارا بودن پرسنل مهندسی صاحب صلاحیت است، تا به امروز تعداد قابل توجهی پروژه در مراحل مختلف طراحی را به انجام رسانیده است

نظارت بر اجرا

در زمان اجرای پروژه ها، جهت اطمینان از دستیابی به کیفیت مطلوب و تامین منافع کارفرمایان، مهندسین مشاور اروند رهاب با در اختیار داشتن مهندسین ناظر متخصص و امکانات تخصصی کنترل کیفیت، نظارت بر اجرا و کنترل کیفیت در پروژه های عمرانی را در زمینه های متنوع انجام می دهد.

مدیریت طرح

با تفیض اختیار از طرف کارفرمایان و ایجاد اعتماد متقابل و در جهت صیانت از منافع کارفرمایی، این مشاور به عنوان عامل چهارم در پروژه های عمرانی آماده ارائه خدمات مدیریتی و مهندسی مرتبط می باشد.

گواهینامه ها