طراحی و نظارت بندرسازی

1-طراحی های پایه و مطالعات امکان سنجی و انتخاب سایت پروژه های دریایی 2- طرح های جامع مدیریت سواحل و توسعه بنادر 3-مطالعات امکان سنجی و اقتصاد مهندسی پروژه های دریایی 4- مطالعات بهسازی...

طراحی و نظارت ساختمان های صنعتی و نظامی مسکونی ، تجاری ، اداری

طراحی و نظارت واحد های پالایشگاه ، نفت و گاز و پتروشیمی

آب و فاضلاب

طراحی راه و ترافیک شهری (زیر سازی و رو سازی )

طراحی خطوط انتقال لوله روغن

طراحی و نظارت ساختمان های صنعتی و نظامی، مسکونی، تجاری، اداری

1-معماری طراحی ساختمان های صنعتی،نظامی،تجاری،اداری،مسکونی 2-معماری منظره -محوطه سازی -طراحی فضای سبز شهری و پارک های جنگلی 3-مدیریت طرح 4-شهرسازی طراحی شهری،برنامه ریزی شهری،اقتصاد..

 

آب و فاضلاب

شرکت مهندسین مشاور اروند با نگرش سیستمی و پیاده سازی تمامی سیستم های نوین مدیریتی، مدیریت استراتژیک و تعاملی و تشکیل کمیته های راهبردی، توسعه و تعالی، فنی تخصصی و مدیریت جامع کیفیت،…

طراحی و نظارت واحدهای پالایشگاه، نفت و گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمی شرکت مهندسين مشاور اروند با دارا بودن گواهی‌نامه صلاحیت خدمات مشاوره از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تخصـص‌های‌ “واحدهای پالایشگاه نفت، گاز و…